KONTAKT
AKTUALNOŚCI
 HISTORIA SZKOŁY
Dzieje lokalizacji Szkoły
Kierownicy Filii
Wykaz nauczycieli
Absolwenci
Jubileusz 50-lecia
O SZKOLE
Współpraca
Osiągnięcia uczniów
Pracownicy
Rada Rodziców
Plan zajęć teoretycznych
DLA KANDYDATÓW
do Szkoły Muzyczna I stopnia
do Ogniska Muzycznego
do Przedszkola Muzycznego
KONKURSY I PRZESŁUCHANIA
Konkurs Gitarowy
Przegląd klas fortepianu
WARSZTATY I SZKOLENIA
Warsztaty dla pianistów
Warsztaty rytmiki
GALERIA ZDJĘĆ
LINKI
Dzieje lokalizacji Szkoły

21.10.1958 r. - Miejska rada narodowa w Krynicy na plenarnym posiedzeniu wysunęła wniosek o otwarcie na terenie Krynicy wielokierunkowej szkoły muzycznej. "Szkoły takiej na terenie Krynicy nie ma i młodzież korzysta z lekcji prywatnych, drogo opłacanych i nie dających gwarancji odpowiedniego poziomu" - Pismo tej treści podpisane przez Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej mgr Stefana Półchłopka, a zredagowane przez dyrektora krynickiego Liceum Ogólnokształcącego - Antoniego Kociubińskiego wystosowano do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krynicy.

Styczeń 1959 r. - Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Sączu, Mieczysław Mirek otrzymał z Krakowskiego Wydziału Kultury pismo popierające inicjatywę Kryniczan. Szczególnie zwrócono uwagę na warunki lokalowe szkoły oraz zapewnienie odpowiedniej kadry nauczycielskiej oraz mieszkań dla niej.

Wrzesień 1959 r. - Zajęcia odbywały się w pokoju oddanym dla potrzeb szkoły w willi "Szwarcówka" przy ul.Kraszewskiego 20.

Rok szkolny 1960/61 - Rytmika i umuzykalnienie odbywały się w sali Liceum Ogólnokształcącego, lekcje indywidualne nadal w "Szwarcówce".

21.03.1962 r. - Ministerstwo Kultury i Sztuki zatwierdziło istnienie szkoły. Warunki lokalowe nie uległy poprawie.

Rok szkolny 1964/65 - Lekcje prowadzone były w 3 punktach Krynicy:

  1. w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kościuszki,

  2. w pokoiku budynku czynszowego przy ul. Kraszewskiego 20,

  3. w świetlicy Powszechnej Spółdzielni Spożywców przy ul. Bieruta 29,

Patronat nad szkołą objęła Spółdzielnia Pracy "Postęp" w Krynicy.

22.05.1968 r. - Pierwsze pismo do władz miasta z prośbą o przyznanie szkole pomieszczeń w willi "Kosynier" przy ul. Bulwary Dietla 11.

25.07.1968 r. - Decyzja władz miasta o przyznaniu 3 pomieszczeń w willi "Kosynier" do celów szkolnych z jednoczesną zmianą charakteru użytkowania z mieszkalnego na użytkowy. Kolejne, czwarte pomieszczenie pozostawił do dyspozycji szkoły, przenosząc swą pracownię do "Szwarcówki" dr Tadeusz Dembowski w roku 1972.

28.04.1977 r. - Urząd Miasta i Gminy w Krynicy wykupił budynek "Kosynier" z przeznaczeniem na szkołę.

1983 r. - Władze miasta wykupują dla lokatorów willi "Kosynier" nowe mieszkania. Decyzja ta pozwala na rozpoczęcie prac przygotowywujących adaptację wraz z remontem kapitalnym budynku.

08.05.1984 r. - Przekazanie budynku "Kosynier" przy ul. Bulwary Dietla w użytkowanie szkole.

Wiosna 1990 r. - Rozpoczęcie kapitalnego remontu.

Rok szkolny 1990/93 - Lekcje odbywają się w dzierżawionych dla potrzeb szkoły garderobach i sali koncertowej Pijalni Głównej oraz 3 salach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Piłsudskiego.

Wrzesień 1993 r. - Zajęcia rozpoczynają się w nowej, pięknej szkole.

(wykorzystano opracowanie: "PSM im. F.Chopina w Nowym Sączu, Filia w Krynicy 1959-1993")

 
 

Wszelkie prawa zastrzeżone,.© copyright by MS