KONTAKT
AKTUALNOŚCI
 HISTORIA SZKOŁY
Dzieje lokalizacji Szkoły
Kierownicy Filii
Wykaz nauczycieli
Absolwenci
Jubileusz 50-lecia
O SZKOLE
Współpraca
Osiągnięcia uczniów
Pracownicy
Rada Rodziców
Plan zajęć teoretycznych
DLA KANDYDATÓW
do Szkoły Muzyczna I stopnia
do Ogniska Muzycznego
do Przedszkola Muzycznego
KONKURSY I PRZESŁUCHANIA
Konkurs Gitarowy
Przegląd klas fortepianu
WARSZTATY I SZKOLENIA
Warsztaty dla pianistów
Warsztaty rytmiki
GALERIA ZDJĘĆ
LINKI
Jubileusz 50-lecia

W dniu 21.11.09r. w Sali Balowej Starego Domu Zdrojowego odbył się Jubileusz 50-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej w Krynicy-Zdroju.

Uroczystość rozpoczął kierownik krynickiej filii p. M. Smyda, który przywitał zaproszonych gości, nauczycieli, absolwentów krynickiej filii, uczniów i ich rodziców. Następnie przekazał głos p. D. Jarząbek, która przedstawiła zebranym dzieje lokalizacji szkoły, a także trudne początki powstawania placówki artystycznej w Krynicy, kierując wiele ciepłych słów pod adresem zasłużonych w historii szkoły osób. Wspomniała nazwiska dyrektorów: p. M. Mirka, p. T. Głodzińskiego, p. W. Buszka, oraz kierujących filią w latach ubiegłych: p. R. Jarząbek, która tworzyła szkołę od podstaw i p. E. Barana, odpowiedzialnego za remont kapitalny budynku szkoły.

W części oficjalnej jako pierwszy przemówił burmistrz Krynicy-Zdroju p. E. Bodziony, który wręczył p. R. Jarząbek, p. E.Baranowi i p. W. Buszkowi ,,Złote Herby Krynicy'' w uznaniu ich wieloletniej działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury i sztuki. Następnie zabrał głos dyrektor PSM I i II st. im. F. Chopina w Nowym Sączu; p. W. Buszek, który z sentymentem wspominając lata edukacji w krynickiej filii. Kolejno głos zabrał p. Mazur, który w imieniu Rady Powiatu Starostwa Nowosądeckiego wręczał nauczycielom dyplomy oraz ,,Złote i Srebrne Jabłka'' w podzięce  za ich wkład w rozwój edukacji muzycznej dzieci i młodzieży i zasługi dla ziemi sądeckiej. Następnie przyszła kolej na indywidualne podziękowania osobom,które w różny sposób współpracowały od lat ze szkołą, pomagały jej w trudnych chwilach i wspierały uczniów. Osoby te otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz symboliczne róże. Publiczność reagowała spontanicznie gromkimi brawami. Następnie przemawiała p dyr. J. Złotnicka,  podkreślając wielkie znaczenie szkoły muzycznej  w życiu kulturalnym Krynicy, przewodnicząca Rady Miejskiej p. M. Półchłopek oraz p. D. Reśko. Po krótkiej przerwie rozpoczęła się część artystyczna. Prowadząca koncert p. D. Jarząbek w imieniu obecnych  na sali absolwentów szkoły podziękowała pedagogom za ich trud i dedykowała im koncert. Rozpoczęła go uroczyście jedna z pierwszych absolwentek krynickiej filii, aktorka p. O. Szyjan-Król, która odczytała fragmenty ,,Listu do artystów'' napisanego przez Jana Pawła II w 1999 r. Następnie wystąpiła młoda pianistka Klaudia Ochwat, która wykonała Nokturn  As-dur op. 32. F. Chopina. Kolejną wykonawczynią była  p. Barbara Karaśkiewicz, w której interpretacji usłyszeliśmy 5 miniatur fortepianowych z op.16, oraz ,,Toccatę'' op.33.R. Statkowskiego. Koncert zakończyła p. M. Cieniawa wykonując utwory F. Chopina: Mazurek B-dur, oraz Andante Spianato i Wielki Polonez Es- dur.

Publiczność gorąco oklaskiwała pianistki, które rozpoczęły swą drogę artystyczną w krynickiej szkole muzycznej. Jubileuszowa uroczystość przebiegała w niezwykłej atmosferze. U wielu osób można było dostrzec łzy wzruszenia. Wyróżnienie i pamięć o nauczycielach wychowujących poprzez muzykę dzieci i młodzież była dowodem na to, że trud pedagogiczny jest dostrzegany i doceniany, a istnienie placówki krzewiącej kulturę muzyczną w środowisku krynickim - bardzo potrzebne.

 W imieniu absolwentów p. D. Jarząbek wyraziła nadzieję, że to co pozostało z muzycznej edukacji przetrwa na zawsze, a grono wrażliwych   odbiorców sztuki przyczyni się do wprowadzenia w świat muzyki nowych pokoleń związanych ze swą macierzystą szkołą, kiedyś skromną, drewnianą ,dziś piękną, czekającą wciąż na młodych adeptów sztuki.

Obchody Jubileuszu 50-lecia PSM w Krynicy zakończyły się uroczystym bankietem w budynku szkoły. Była to świetna okazja do dalszych rozmów o sztuce,ludziach jej oddanych, spotkań po latach i wielu, wielu wspomnień...

galeria zdjęć - zobacz!!!

(Andrzej Jarząbek)

 
 

Wszelkie prawa zastrzeżone,.© copyright by MS