KONTAKT
AKTUALNOŚCI
 HISTORIA SZKOŁY
Dzieje lokalizacji Szkoły
Kierownicy Filii
Wykaz nauczycieli
Absolwenci
Jubileusz 50-lecia
O SZKOLE
Współpraca
Osiągnięcia uczniów
Pracownicy
Rada Rodziców
Plan zajęć teoretycznych
DLA KANDYDATÓW
do Szkoły Muzyczna I stopnia
do Ogniska Muzycznego
do Przedszkola Muzycznego
KONKURSY I PRZESŁUCHANIA
Konkurs Gitarowy
Przegląd klas fortepianu
WARSZTATY I SZKOLENIA
Warsztaty dla pianistów
Warsztaty rytmiki
GALERIA ZDJĘĆ
LINKI
Informacje dla kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia

Filia w Krynicy prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie gry na:

 • fortepianie
 • skrzypcach
 • akordeonie
 • klarnecie
 • gitarze

W ramach prowadzonych zajęć uczniowie uczą się także:

 • rytmiki
 • umuzykalnienia
 • audycji muzycznych
 • śpiewają w chórze
 • grają w zespołach instrumentalnych

W zależności od wieku dzieci przyjmowane są do działu:

 • "dziecięcego" cykl 6-ścio letni (od 6 do 9 lat)
 • "młodzieżowego" cykl 4-ro letni (od 10 lat)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie winni złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 31 maja Kwestionariusz i podanie na druku wydanym przez szkołę.

Data przesłuchania kwalifikacyjnego zostanie podana kandydatom w trakcie składania dokumentów oraz zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń.

Podstawą przyjęcia do Szkoły jest pozytywny wynik przesłuchania kwalifikacyjnego uwarunkowany ilością miejsc, która zostanie przydzielona placówce na rok szkolny. Pod uwagę brane są predyspozycje słuchowe, instrumentalne, zainteresowania i motywacja do nauki.

Uwaga! Szkoła prowadzi nieodpłatnie badania przydatności i udziela porad dla kandydatów po wcześniejszym umówieniu terminu z nauczycielem danego instrumentu.

Szkoła dysponuje pewną ilością instrumentów przeznaczonych do wypożyczenia - umożliwiającą rozpoczęcie nauki bez większego nakładu środków finansowych jakie powoduje zakup instrumentu.

Wysokość opłat na rzecz Rady Rodziców i funduszu instrumentalnego ustalana jest każdego roku na Zebraniu Rodziców.

Nasza szkoła zapewnia naukę pod okiem muzyków – profesjonalistów oraz przygotowuje do nauki w szkołach muzycznych wyższego stopnia !!!

Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie.

ZAPRASZAMY!

 
 

Wszelkie prawa zastrzeżone,.© copyright by MS