KONTAKT
AKTUALNOŚCI
 HISTORIA SZKOŁY
Dzieje lokalizacji Szkoły
Kierownicy Filii
Wykaz nauczycieli
Absolwenci
Jubileusz 50-lecia
O SZKOLE
Współpraca
Osiągnięcia uczniów
Pracownicy
Rada Rodziców
Plan zajęć teoretycznych
DLA KANDYDATÓW
do Szkoły Muzyczna I stopnia
do Ogniska Muzycznego
do Przedszkola Muzycznego
KONKURSY I PRZESŁUCHANIA
Konkurs Gitarowy
Przegląd klas fortepianu
WARSZTATY I SZKOLENIA
Warsztaty dla pianistów
Warsztaty rytmiki
GALERIA ZDJĘĆ
LINKI
Współpraca

Oprócz lekcji i koncertów od wielu już lat Szkoła jest także współorganizatorem wielu przedsięwzięć na skalę nie tylko ogólnopolską, ale także o charakterze międzynarodowym.

  • Od roku 1985 na przełomie stycznia i lutego w Krynicy-Zdroju odbywa się Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Gitarowy im. Czesława Droździewicza.

  • W latach 1994 – 2000 odbywały się w Krynicy Mistrzowskie Letnie Kursy Pianistyczne prowadzone przez Kevina Kennera – laureata Konkursu Chopinowskiego.

  • Od roku 1994 trwają Ogólnopolskie Warsztaty Muzyczne organizowane przez Polską Sekcję Europejskiego Stowarzyszenia Pedagogów Pianistów dla szczególnie wyróżniających się uczniów klas fortepianu szkół muzycznych I i II stopnia. (Jeden ze swoich pierwszych publicznych koncertów dał właśnie tutaj Rafał Blechacz – laureat I nagrody Konkursu Chopinowskiego z roku 2005)

  • W pięknej, gościnnej dla młodych pianistów Sali Balowej Starego Domu Zdrojowego, co dwa lata spotykają się uczniowie Polski południowej na Makroregionalnym Przeglądzie Uczniów Klas Fortepianu.

  • Od roku 2000 Szkoła użycza gościny uczestnikom Dni Wokalistyki Operowej.

  • Od 2008 podczas wakacji w naszej Szkole organizowane są Ogólnopolskie Warsztaty Rytmiki i Improwizacji dla nauczycieli szkół muzycznych II stopnia.

  • Od roku 2002 z inicjatywy Przyjaciół Almanachu Muszyny w naszej szkole w pierwszy piątek lipca każdego roku przyznawane są wyróżniającym się uczniom stypendia artystyczne.

  • Od roku 1998 z inicjatywy Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego działa także przy Szkole Ognisko Muzyczne. Prowadzi się tam naukę gry na fortepianie, skrzypcach, akordeonie, keyboardzie i gitarze. W ramach Ogniska pierwsze spotkania z muzyką umożliwiamy także najmłodszym. Dla dzieci od 4 lat oferowane są zajęcia rytmiczno-umuzykalniające pozwalające poznać podstawowe pojęcia muzyczne, rozwijające słuch i wrażliwość muzyczną poprzez przygotowane dla tej grupy wiekowej zabawy i ćwiczenia muzyczne.


 

 

 
 

Wszelkie prawa zastrzeżone,.© copyright by MS