KONTAKT
AKTUALNOŚCI
 HISTORIA SZKOŁY
Dzieje lokalizacji Szkoły
Kierownicy Filii
Wykaz nauczycieli
Absolwenci
Jubileusz 50-lecia
O SZKOLE
Współpraca
Osiągnięcia uczniów
Pracownicy
Rada Rodziców
Plan zajęć teoretycznych
DLA KANDYDATÓW
do Szkoły Muzyczna I stopnia
do Ogniska Muzycznego
do Przedszkola Muzycznego
KONKURSY I PRZESŁUCHANIA
Konkurs Gitarowy
Przegląd klas fortepianu
WARSZTATY I SZKOLENIA
Warsztaty dla pianistów
Warsztaty rytmiki
GALERIA ZDJĘĆ
LINKI
Ogólnopolskie Warsztaty Rytmiki i Improwizacji

"Specyfika środków ruchowych metody Emila Jaques-Dalcroze’a. KONTRAPUNKT – w ujęciu Barbary Turskiej" dla nauczycieli szkół muzycznych, Krynica-Zdrój - 21- 28 sierpnia 2010 r.

Barbara Turska, pedagog rytmiki z 40-letnią praktyką (obecnie na emeryturze), pracowała w PSM II st. nr 2 im. F. Chopina, PLM im. K. Szymanowskiego oraz w Akademii Muzycznej im. F. Cho­pina (obecnie UMFC) w Warszawie, gdzie kierowała sekcjami rytmiki. Założycielka i kie­row­nik Eksperymentalnego Warsztatu Ryt­mi­ki, działającego w Instytucie Pedagogiki Muzycznej AMFC w latach 1974-1986, w którym współpracowała z Szabolcsem Esztényim, wypracowując podstawy tego, co dziś – pod­su­mowując swoje doświadczenia – nazywa rytmiką rozszerzoną. Tak określona rytmika bazuje na analizie tra­dy­cji dalcrozowskiej i wyciągnięciu z niej konsekwencji dla dalszego roz­wo­ju metody. W centrum zainte­re­so­wa­nia Barbary Turskiej leży problematyka specyfiki środków ruchowych dla rytmiki, któ­rych kształtowanie, rozwój i różnicowanie winno wiązać się zawsze z muzyczną ekspresją ruchu. W tym roku punkt ciężkości spoczywać będzie na KONTRAPUKCIE – tradycyjnym ćwiczeniu dalcrozowskim.

Kurs obejmie:

 • Rytmikę prowadzoną przez Barbarę Turską (wykład z ćwiczeniami) oraz Katarzynę Tomaszkiewicz i Magdalenę Wajzner (ćwiczenia),

 • Improwizację fortepianową pod kierunkiem: Lidii Okołotowicz (ćwiczenia),

 • Analizę muzyczno-ruchową prowadzoną przez Alicję Gronau-Osińską (wykład z ćwiczeniami).

 Kierownictwo merytoryczne:

Alicja Gronau-Osińska i Lidia Okołotowicz

TERMINARZ:

 • 31.05. - termin składania zgłoszeń na adres CEA na załączonej Karcie

 • 10.06. - informacje o kwalifikacji na kurs udzielają: A. Gronau-Osińska (agronau@wp.pl) oraz L. Okołotowicz (501 337 929).

 • 15.06. - termin wpłaty kwoty w wysokości 560 zł na konto: PSM I i II st. w Nowym Sączu; Kredyt Bank SA O/Nowy Sącz 87 1500 1559 1215 5003 3505 0000

 • 25.06.-30.06. - potwierdzenie przyjęcia na kurs (przesłane uczestnikom mailem ew. telefonicznie) Ilość miejsc: 20

 • Przyjazd 20.08 (pt.) w godzinach popołudniowych; wyjazd 28.08 (sb.) w godzinach południowych.

 • Zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu Tryumfy: koszt 560 zł. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu 20.08 od g. 18.00, ostatni: obiad w dniu 28.08.

 • Zajęcia rozpoczynają się 21.08 (sb.) o g. 9.00, a kończą 28.08 (sb.) o 12.00. Odbywać się będą w budynku szkoły muzycznej (5’ od hotelu). Koszt uczestnictwa w kursie pokrywa CEA.

Adresy:

 • Centrum Edukacji Artystycznej, ul. Brzozowa 35, 00-258 Warszawa, tel. (022) 42 10 609; fax (022) 42 10 633;

 • PSM I st. im. F. Chopina, ul. Bulwary Dietla 15, 33-380 Krynica-Zdrój, tel./fax (018) 471 29 23;

 • Hotel Triumfy, ul. Zdrojowa 12, 33-380 Krynica-Zdrój, tel. (018) 440 83 38, fax (018) 471 55 23

 

 
 

Wszelkie prawa zastrzeżone,.© copyright by MS