KONTAKT
AKTUALNOŚCI
 HISTORIA SZKOŁY
Dzieje lokalizacji Szkoły
Kierownicy Filii
Wykaz nauczycieli
Absolwenci
Jubileusz 50-lecia
O SZKOLE
Współpraca
Osiągnięcia uczniów
Pracownicy
Rada Rodziców
Plan zajęć teoretycznych
DLA KANDYDATÓW
do Szkoły Muzyczna I stopnia
do Ogniska Muzycznego
do Przedszkola Muzycznego
KONKURSY I PRZESŁUCHANIA
Konkurs Gitarowy
Przegląd klas fortepianu
WARSZTATY I SZKOLENIA
Warsztaty dla pianistów
Warsztaty rytmiki
GALERIA ZDJĘĆ
LINKI
Informacje dla kandydatów do Ogniska Muzycznego

Przy naszej szkole działa Ognisko Muzyczne, którego celem  jest nauka gry na wybranym instrumencie i ogólne umuzykalnienie dzieci i młodzieży (dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości czasowych ucznia).

W Ognisku dzieci grają na:

 • fortepianie
 • skrzypcach
 • akordeonie
 • gitarze
 • keyboardzie

Lekcje prowadzone są przez nauczycieli zatrudnionych w Szkole!

Opłatę za naukę ustala Sądeckie Towarzystwo Muzyczne - (obecnie jest to 140 zł za 4 lekcje 45 min. miesięcznie).


Regulamin Ogniska Muzycznego działającego przy Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Krynicy-Zdroju 

 1. Podstawą przyjęcia do Ogniska Muzycznego jest podpisanie umowy o naukę w Ognisku Muzycznym.

 2. Rok szkolny obejmuje okres od września do czerwca i składa się z dwóch semestrów, w czasie ferii oraz wakacji w Ognisku Muzycznym zajęcia nie odbywają się.

 3. Zajęcia lekcyjne w Ognisku obejmują indywidualną lekcję nauki gry na instrumencie.

 4. Harmonogram nauczania przewiduje 4 lekcje 45 minutowe lub 6 lekcji 30 minutowych w miesiącu - do uzgodnienia z nauczycielem prowadzącym.

 5. Za zgodą Dyrektora istnieje możliwość odbycia dodatkowych lekcji na instrumencie, co ma bezpośredni wpływ na wysokość czesnego.

 6. Ognisko bierze odpowiedzialność za ucznia tylko w czasie zajęć.

 7. Na ostateczną ocenę wystawioną na świadectwie, składają się ogólne oceny za pracę słuchacza w ciągu roku.

 8. Nauczyciel muzyki wynagradzany jest za gotowość do pracy, dlatego rodzice zobowiązani są zapłacić za lekcję, na której uczeń mimo wyznaczonego terminu nie był obecny.

 9. Warunkiem odrobienia zajęć, które nie odbyły się z przyczyn leżących po stronie słuchacza, jest wcześniejsze zgłoszenie nauczycielowi tej nieobecności, z co najmniej 1‑dniowym wyprzedzeniem.

 10. Zajęcia, które nie odbyły się z przyczyn leżących po stronie nauczyciela, będą odrobione w indywidualnie ustalonym terminie dogodnym dla ucznia i nauczyciela.

 11. Po ukończeniu każdego roku nauki uczeń otrzymuje świadectwo promocyjne, natomiast po ukończeniu 6-letniego (dział dziecięcy) lub 4-letniego (dział młodzieżowy) cyklu kształcenia – świadectwo ukończenia Społecznego Ogniska Muzycznego.

 

ZAPRASZAMY!

 
 

Wszelkie prawa zastrzeżone,.© copyright by MS